Is Brainspotting hetzelfde als EMDR?

Brainspotting is doorontwikkeld uit EMDR, maar werkt niet hetzelfde. Beide vormen van behandeling richten zich op oogposities, maar Brainspotting gaat veel meer uit van de therapeutische relatie. Waar bij EMDR het volgen van een protocol (een vast stappenplan) voorop staat, richt de Brainspotting-therapeut zich veel meer op wat er gebeurt bij jou als cliënt, om daarop te kunnen reageren.

Psychotherapeut David Grand ontwikkelde Brainspotting. Hij werkte in eerste instantie met een lossere manier van EMDR. Tijdens een sessie met een jonge vrouw ontdekte hij dat zij heel veel oogreflexen had toen hij zijn vingers op een bepaalde plaats in haar gezichtsveld hield. Hij besloot zijn vingers op die plaats te houden en merkte dat in korte tijd veel verwerking plaatsvond. Dit zette hem op het spoor van de huidige Brainspotting-therapie.

Brainspotting is EMDR? Brainspotting Barneveld

Waarom voor Brainspotting kiezen?

Naar de effecten van Brainspotting vindt steeds meer onderzoek plaats. De uitkomsten zijn erg goed. Brainspotting bouwt voort op de nieuwste wetenschappelijk inzichten en past onderdelen uit meerdere therapeutische stromingen toe. Een belangrijk kenmerk van Brainspotting is, dat de methode voortdurend in ontwikkeling is. Brainspotting-therapeuten werken nooit protocollair (dat betekent dat een stappenplan leidend is), maar houden steeds oog voor wat jij als cliënt tijdens een sessie nodig hebt.

Brainspotting Barneveld

Wat zijn voordelen van Brainspotting?

Het grootste voordeel van Brainspotting is, dat je niet veel hoeft te praten. Misschien vind je dat zelfs wel fijn, omdat je het lastig vindt om sommige gevoelens goed onder woorden te brengen. Een ander voordeel van deze therapievorm is, dat je therapeut steeds uitgaat van jouw gevoel en niet met een protocol werkt (waarbij het stappenplan belangrijker is dan hoe jij je voelt). Gevoelens die jij aandacht wilt geven, kunnen aandacht krijgen.

Als bij jou de spanning rond je trauma erg hoog is, vragen we je te zoeken naar een plek in je lichaam waar je de spanning minder heftig ervaart. Vervolgens gaan we op zoek naar oogposities die bij deze plek horen. Dat noemen we ‘resource oogposities’. Door te ‘spotten’ op deze resource-posities, creëren we meer rust en ruimte in jouw gevoel, terwijl er toch verwerking plaatsvindt.

Wat Brainspotting mij, als therapeut, bracht